Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)


#

  • Puan Hajah Sharifah Norjannah binti Syed Agil
  • Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)
  • 09-556 2455 ext 160
  • snj[@]pkpp.gov.my